All news

Bilutstyr news 1

bil news 2

This is one more bil

04-12-2013  (Bilutstyr) Bilutstyr news 1    

teaser bil 1
04-12-2013  (Bilutstyr) bil news 2    

teaser 2 for bil
04-12-2013  (Bilutstyr) This is one more bil    

bil 3 teaser
    
Bosch TPA200 er en av de beste og mest hendige løsninger for å jobbe med dekktrykkovervåknings system (TPMS). Enheten leser, programmerer og kloner TPMS-ventiler med noen få tastetrykk.
Dekktrykkovervåknings system er standardutstyr på alle biler som er nyregistrert i Norge etter november 2014. De aller fleste av disse bilene har et TMPS-system som har en ventil-sensor på hvert hjul.
 
Med Bosch TPA 200 kan du: Kontrollere dekktrykket, og lese av batteritilstanden i alle typer sensorer. Programmere nye uprogrammerte universalsensorer (Alligator Sens-it og Schrader) fra innebygget database i TPA200 enheten. Klone program fra gammel sensor over til ny universalsensorer. Du kan også overføre data fra TPA200 enheten til PC programmet, for utskrift til kunde. Med TPA200 jobber du enklere og raskere med dekktrykkovervåknings systemer, fordi enheten har display og kan brukes uavhengig av PC. Det følger med PC-programvare for å laste ned fremtidige oppdateringer for TPA200 enheten. Enheten har norsk meny, og leveres med norsk brukerveiledning.
I dag kommer det nye regler for gjennomføringen av EU-kontroller her i landet.

Nye regler for EU-kontroll i 2015:

- Kontrollseddelen får ny utforming. Den vil ikke lenger vise alle punktene, bare punktene der det er funnet feil
- Nye punkter er blant annet kontroll av ladekabel på elbiler og refleksvest i bil
- Ved alvorlige feil blir det anledning til å gi bruksforbud i flere tilfeller enn tidligere
- Bedre rutiner på stikkprøver: Som tidligere kan du bli valgt ut til en stikkprøvekontroll hvor Statens vegvesen undersøker at resultatet av kontrollen er korrekt. Denne kontrollen vil nå oftere bli foretatt hos kontrollorganet. Blir bilen din valgt ut, må bilen bli stående til stikkprøven er gjennomført. Dette vil ta rundt én time. I spesielle tilfeller kan det avtales at stikkprøven i stedet foretas dagen etter for eksempel på trafikkstasjonen.

Sjekker refleksvest
Fra sommeren av vil det blant annet bli sjekket om du har en refleksvest i bilen under en EU-kontroll. – Vegvesenet har sett viktigheten av å ha på seg en varselvest hvis man får stopp langs veien og går ut av bilen, forklarer Holt. Mangler du en slik vest, regnes det imidlertid som en mindre mangel, og vil ikke alene hindre bilen i å bli EU-godkjent.

Kilde: Statens Vegvesen